top of page

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Заден план;

Incendo Events разбира, че вашата поверителност е важна за вас и че ви интересува как се използват вашите лични данни. Ние уважаваме и ценим вашата поверителност на всички наши клиенти и ще събираме и използваме лични данни само по начините, описани тук, и по начин, който е в съответствие с часовите задължения и вашите права съгласно закона.

Информация за нас.

Incendo Events Europe Ltd, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Англия под фирмен номер 08641724.

Регистриран адрес, 8a Wingbury Courtyard, Wingrave, Bucks, HP22 4LW

Основен търговски адрес, The Dome Building, Richmond, Greater London, TW9 1DT.

Служител по защита на данните, Саймън Канър, hello@incendo.tv. 0044 (0)207 190 9775

Лични данни:

Личните данни се определят от Общия регламент за защита на данните (Регламент на ЕС 2016/679) („GDPR“) като „всяка информация, свързана с лице, което може да бъде идентифицирано, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор“.

Личните данни са, по-просто казано, всяка информация за вас, която ви позволява да бъдете идентифицирани. Личните данни обхващат очевидна информация като вашето име и данни за контакт, но обхващат и по-малко очевидна информация като идентификационни номера, електронни данни за местоположение и други онлайн идентификатори.

Личните данни, които използваме, са посочени по-долу.

Какви са моите права?

Съгласно GDPR вие имате следните права, които ние винаги ще работим за спазването:

Може да съберем част или цялата лична дата (това може да варира според отношенията ви с нас)

Име, адрес, име на фирма, имейл адрес, телефонен номер, длъжност. 

Съгласно GDPR винаги трябва да имаме законово основание за използване на лични данни. Вашите лични данни могат да бъдат използвани за една от следните цели:

Предоставяне на нашите продукти и услуги за вас, общуване с вас. Това може да включва отговаряне на имейли или обаждания от вас.

Предоставяне на информация по имейл, за който сте се включили (можете да прекратите абонамента или да се откажете по всяко време, като изпратите имейл на hello@incendo.tv

С ваше разрешение и или където е разрешено от закона, може също да използваме вашите лични данни за маркетингови цели. Ние винаги ще работим, за да защитим напълно вашите права и да спазваме задълженията си съгласно GDPR и регламентите за поверителност и електронни комуникации (Директива на ЕО) от 2003 г.

Ние няма да съхраняваме вашите лични данни по-дълго от необходимото. Следователно вашите лични данни ще бъдат съхранявани за не повече от 1 календарна година, освен ако не използвате нашите услуги редовно.

Ние ще съхраняваме вашите данни само в Обединеното кралство. Така ще бъдете напълно защитени от GDPR. Ние не споделяме никакви данни с трети страни.

Как мога да получа достъп до личните си данни?

Моля, попитайте ни за подробности (къде се съхраняват такива данни). Това е известно като „заявка за достъп на субект“. Ние ще ви отговорим в рамките на 1 месец след получаване на вашата заявка.

Свържете се с нас:

За да се свържете с нас относно всичко, свързано с лични данни и защита на данните, моля, използвайте hello@incendo.tv за вниманието на Саймън Канър.

Какви са моите права?

Съгласно GDPR вие имате следните права, които ние винаги ще работим за спазването:

Право да бъдете информирани за нашето събиране и използване на вашите лични данни. 

Право на достъп до всякакви лични данни за Вас.

Право на коригиране на вашите лични данни, ако някои лични данни са неточни или непълни.

Правото да бъдеш забравен, т.е. правото да поискаш от нас изтриване или по друг начин да се разпоредиш с лични данни, съхранявани от нас.

Право да ограничите (т.е. да предотвратите) обработването на вашите лични данни.

Правото да възразите срещу използването на Вашите лични данни за определена цел или цели.

Право на преносимост на данните. Това означава, че можете да поискате копие от вашите лични данни, съхранявани от нас, за повторно използване с друга услуга или бизнес в много случаи.

Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране. Ние не използваме вашите лични данни по този начин.

Допълнителна информация относно вашите права можете да получите от Службата на комисарите или от местното Бюро за съвети на гражданите.

bottom of page